• Sekcja A - Akcje Raportu

  • Sekcja B - Parametry Raportu

  • Sekcja C - Metryka badania

  • Sekcja D - Analiza tekstu

  • Sekcja E - Wyniki ogólne


  • Sekcja F - Referencyjne bazy porównawcze

  • Sekcja G - Wnioski