Konta w systemie JSA mogą posiadać tylko użytkownicy do tego uprawnieni, jak administratorzy JSA na uczelniach, promotorzy, recenzenci czy pracownicy administracyjni. W związku z czym procedura zakładania konta nie jest udostępniona z poziomu niezalogowanego użytkownika.

Konta użytkowników tworzone są przez uprawnionego Administratora na poziomie instytucji i jednostki, a każdy użytkownik JSA musi mieć przypisaną przynajmniej jedną zdefiniowaną rolę w systemie.

Rola jest to stały, niezmienny zbiór uprawnień w różnych obszarach systemu. Dokładny opis zakresu uprawnień, które przypisane są do ról znajduje się tutaj.

Należy pamiętać o tym, że nadane role i uprawnienia mogą być różne na poziomie instytucji i na poziomie jednostki. Dodanie roli na poziomie instytucji nie oznacza przydzielenia jej na poziom jednostki.

Administrator systemu może zmieniać role i uprawnienia przypisane użytkownikom z poziomu profilu użytkownika (po znalezieniu go na liście użytkowników)

Aby przypisać role użytkownikowi (podczas zakładania konta lub po jego utworzeniu) należy w profilu użytkownika przejść do zakładki Role i uprawnienia.

Widok podzielony jest na dwie sekcje:
1. uprawnienia w obrębie instytucji oraz
2. uprawnienia w obrębie jednostek technicznych (np. wydziałów).

Oznacza to tyle, że jeden użytkownik może mieć ograniczony dostęp do systemu w kontekście uczelni, zaś poszerzony w kontekście jednego lub kilku wydziałów, lub odwrotnie.

Decyzja o przypisaniu ról należy do Administratora systemu.


Aby włączyć opcję Uprawnień własnych, tj. przypisania innych ról na wydziałach, należy rozwinąć belkę żądanego wydziału i przesunąć suwak opcji, a następnie potwierdzić chęć jej włączenia.

Rola przypisana na poziomie instytucji „rozciąga się” na jednostki, zaś rola przypisana w kontekście danej jednostki przypisana zostaje tylko do niej.