• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Akceptacje prezentuje dane dotyczące akceptacji wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:Wykres „Akceptacje wyników przez promotorów” przedstawia akceptację badań w jednostce w podziale na prace zaakceptowane z wynikiem oryginalnym (nieprzeliczonym) oraz uprzednio przeliczonym przez promotora. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Lista „Badań oczekujących na akceptację wyniku” przedstawia promotorów, do których przypisana jest największa liczba niezaakceptowanych badań.

Jeżeli w badaniu zaakceptowana zostanie jedna z prób, to badanie takie nie zostanie wliczone do sumy.

Lista prezentuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.