Praca dyplomowa po zapisaniu i wysłaniu do badania zapisuje się w postaci próby.

Po zakończeniu badania można je udostępnić innym użytkownikom, ale tylko takim, którzy posiadają rolę Promotor i posiadają konta w kontekście tej samej instytucji.

Aby tego dokonać należy na liście badań odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Udostępnij, który otwiera okno udostępniania badania. Okno zawiera listę rozwijaną z nazwiskami wszystkich użytkowników, którzy nie mają jeszcze dostępu do badania, a posiadają do tego odpowiednie uprawnienia.

Po wybraniu odpowiedniej osoby z listy należy kliknąć na jej nazwisko, co spowoduje dodanie do listy adresatów. Nie ma limitu dotyczącego udostępniania badania, lista może zawierać kilku użytkowników. Po zakończeniu wyboru należy kliknąć w przycisk Zapisz.

Jeżeli na wyświetlającej się liście Promotorów nie znajduje się nazwisko osoby, której chcieliśmy udostępnić badanie, oznacza to, że posiada już dostęp do raportu.