W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Akceptacja raportu z wyniku badania jest czynnością, którą mogą wykonywać jedynie użytkownicy z przypisaną rolą Promotor.

Służy ona ostatecznemu potwierdzeniu, że Promotor pracy akceptuje ostateczną wersję raportu. Nie jest to jednoznaczne z decyzją co do plagiatu. Decyzja o tym, czy praca zostaje dopuszczona do obrony czy też zawiera plagiat i nie jest dopuszczana do obrony jest kolejnym etapem. Wnioski z analizy raportu można nanieść bezpośrednio w systemie JSA w sekcji Wnioski lub uzupełnić ręcznie na wydruku.

Należy pamiętać, że w przypadku wątpliwości i zmian w treści pracy dodaje się nową próbę do badania.
Po zaakceptowaniu próby dalsze dodawanie prób w badaniu jest niemożliwe.

Aby zaakceptować próbę należy wejść w jej Raport. W menu bocznym znajduje się granatowy przycisk Akceptuj. Po jego naciśnięciu wyświetli się komunikat informujący, że jest to ostateczna i nieodwracalna czynność. Komunikat należy po przeczytaniu zatwierdzić.

Po odświeżeniu widoku przycisk Akceptuj znika, zaś pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem w prawym górnym rogu sygnalizujący status raportu zostaje zastąpiony przez zieloną parafkę informującą o tym, że praca dyplomowa została zatwierdzona po przebadaniu i można wydrukować ostateczny raport.

Analogicznie z wydruku raportu znika znak wodny ostrzegający o statusie raportu.

Uwaga! Jeżeli użytkownik jest Promotorem pracy, jednak mimo to nie widzi przycisku Akceptuj oznacza to, że należy wyedytować metrykę badania i poprawić dane dotyczące Promotora. Po podstawieniu się danych metrykę należy zapisać. Jeżeli jedna z wartości jest błędna (imię, stopień/tytuł naukowy) należy zwrócić się do Administratora POL-on na swojej uczelni z prośbą o poprawienie danych w tamtym systemie.

Pozostałe czynności badania pracy