Istnieją dwa sposoby na załączenie plików pracy dyplomowej lub doktorskiej

Uwaga!
Przy załączaniu pliku pracy obowiązują dwie zasady:
do badania można dodać więcej niż jeden plik, jednak łącznie ich rozmiar może mieć maksymalnie 60MB oraz
– każdy z nich musi mieć akceptowane rozszerzenie tj. .txt, .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf 

Pierwszy sposób, to dodanie pliku z treścią pracy już podczas tworzenia nowego badania (w ostatniej zakładce formularza jak na poniższym zdjęciu).

Druga możliwość to wejście w tryb Edycji badania z poziomu szczegółów na liście badań. W tym celu w zakładce Badania należy nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Edytuj, który otwiera zapisaną wcześniej metrykę badania.

Pozostałe czynności badania pracy