System umożliwia rozpoznanie fragmentów pracy, które są identyczne lub niemal identyczne do treści źródłowej. Oznacza to tyle, że fragment może być zarówno prawidłowo zastosowanym przez autora cytowaniem lub niezmienioną kopią treści ze źródła. Dlatego też istotne jest to, aby fragmentom tym przyjrzeć się w pierwszej kolejności.

Cytaty lub kopie oznaczane są symbole cudzysłowu zarówno w treści pracy jak i na liście podobieństw. Dodatkowo, na szarym pasku funkcyjnym umieszczony jest komunikat przypominający.

Zalecane jest, aby sprawdzanie merytorycznej poprawności oznaczonych fragmentów rozpocząć od porównania ich treści ze źródłem podobieństwa, tak, aby upewnić co do poprawności lub bezzasadności użycia źródła.

Jeżeli Promotor uznaje fragment za prawidłowo zacytowany może wykluczyć go z wyniku odznaczając na liście podobieństw (jak pokazuje zdjęcie poniżej). Natomiast jeżeli tekst jest nieprawnie zaczerpnięty do pracy wtedy należy pozostawić go zaznaczonym.