• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Nowe badania prezentuje dane dotyczące zakładania badań za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) i integracji systemów (API) zebrane w poniższe zestawienia:
Wykres „Kanały tworzenia nowych badań” przedstawia rejestrację nowych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) oraz integracji systemów (API). Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres „Badania zarejestrowane przez WEB względem badań zaakceptowanych” przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem interfejsu użytkownika (WEB) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.

Wykres „Badania zarejestrowane przez API względem badań zaakceptowanych” przedstawia zależność liczby zarejestrowanych badań w jednostce za pośrednictwem integracji systemów (API) względem liczby zaakceptowanych badań. Dane prezentowane są w rozkładzie na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Każde kliknięcie w legendę danych skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na siatkę.