Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora w Twojej instytucji.

 • Logowanie JSA

  Logowanie następuje bezpośrednio ze strony JSA po:

  1. wpisaniu loginu uzyskanego od Administratora lub adresu e-mail użytych do założenia konta,
  2. wprowadzeniu hasła ustawionego podczas aktywacji konta (po kliknięciu w link aktywacyjny z wiadomości e-mail),
  3. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  4. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  W przypadku włączonego logowania dwuetapowego (2FA) logowanie następuje po:

  1. poprawnym zalogowaniu loginem/e-mailem i hasłem przypisanym do konta (kroki 1-3 j.w.),
  2. odebraniu kodu weryfikującego za pośrednictwem wybranego urządzenia (wybranego podczas włączania 2FA),
  3. wprowadzeniu poprawnego kodu weryfikującego w kroku Uwierzytelnianie,
  4. naciśnięciu przycisku Zaloguj,
  5. (jedynie w przypadku posiadania konta w kontekście kilku instytucji) wyborze kontekstu instytucji, w którym ma nastąpić logowanie.


  Konta wszystkich użytkowników JSA w obrębie instytucji tworzone są przez:
  – Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
  – Administratora JSA tj. użytkownika systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.


  Przycisk „Zaloguj” uruchamia proces logowania do systemu i – o ile walidacja loginu i hasła zakończyła się sukcesem – przechodzi do wybrania kontekstu lub do widoku listy badań zalogowanego użytkownika.


  Lista „Wyboru instytucji” stanowi listę instytucji, do których zalogowany użytkownik ma dostęp w ramach swoich uprawnień. Wartości pobierane są z konta użytkownika. Jeżeli użytkownik ma założone konto w kontekście jednej instytucji wybór kontekstu zostaje pominięty i ekran logowania przenosi użytkownika bezpośrednio do listy badań.


  Opcja „Nie pamiętasz hasła?” umożliwia użytkownikowi JSA przypomnienie hasła. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail, na który jest założone konto, zostanie na niego wysyłany link do zmiany hasła na nowe.


  W przypadku utraty dostępu do urządzenia podłączonego do logowania dwuetapowego podczas logowania można skorzystać z kodów zapasowych, o ile zostały one wcześniej zapisane przez użytkownika. Z opcji też można skorzystać na drugim etapie logowania.

JSA posiada limit błędnych prób logowania skutkujący tymczasową blokadą logowania.
Po pięciokrotnym wpisaniu błędnego hasła konto użytkownika zostaje zablokowane na 10 minut.