Proces badania pracy przebiega etapowo, zaś na liście badań uwidaczniany jest bieżący stan badania. Maksymalny czas badania to 24 godziny. Badanie może przyjmować jeden z sześciu niżej opisanych statusów. Każdy z nich oznaczony jest jedną z poniższych grafik.1. Zarejestrowane Status wskazuje na badanie, w którym została zarejestrowana tylko metryka, bez pliku pracy dyplomowej.
2. W kolejce
Status informuje, że badanie wraz z plikiem pracy dyplomowej zostało wysłane do analizowania pod kątem plagiatu i znajduje się w kolejce do badania.
3. Badane Status informuje, że proces analizy tekstu pracy dyplomowej jest w trakcie realizacji.
4. Wykonane Status informuje, że analizowanie pracy dyplomowej pod kątem plagiatu zostało zakończone. Można pracować na raporcie z próby.
5. Zaakceptowane Status wskazuje, że raport z badania pracy dyplomowej został zaakceptowany przez Promotora. Nie można dodać nowych prób do tego badania.
6. Błąd Ikona z wykrzyknikiem sugeruje, że wystąpił błąd podczas badania pracy, zaś pliki czekają w kolejce do ponownego badania maksymalnie do 12 godzin od wystąpienia błędu. Nie trzeba tworzyć nowej próby.