Author Archive

Analiza użycia Sztucznej Inteligencji (SI) dostępna na DEMO

Analiza użycia Sztucznej Inteligencji (SI) wraz z wersją 2.15.0 systemu jest już dostępna w JSA-demo!

Wraz z dynamicznym rozwojem SI autorzy różnych prac coraz chętniej sięgają po narzędzia służące do generowania tekstu.  Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję są w stanie stworzyć naturalnie brzmiący tekst. Tak ważnym więc staje się możliwość odróżnienia tekstu napisanego przez człowieka od prawdopodobnie wygenerowanego automatycznie.

W Państwa ręce oddajemy zatem nową funkcjonalność mającą na celu zidentyfikowanie fragmentów, które prawdopodobnie zostały wygenerowane przez narzędzia korzystające ze sztucznej inteligencji.

Informujemy jednocześnie, że korzystanie z analizy użycia SI jest nieobowiązkowe i obejmuje tylko takie badania, dla których przy zakładaniu metryki zdefiniowano odpowiednią opcję.

Nowa funkcjonalność, w związku ze zmianami w zakresie REST API pozostanie na środowisku testowym przez co najmniej 2 tygodnie.

Więcej informacji na temat funkcjonalności tutaj.

Nowa wersja 2.15.0 systemu na środowisku testowym JSA

W dniu 06.12.2023 wdrożono na środowisko testowe aktualizację systemu do wersji 2.15.0.

Nowa wersja systemu obejmuje:

1) nową funkcjonalność tj. analizę użycia sztucznej inteligencji (SI). JSA pozwala na sprawdzenie pracy pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pracy pisemnej. Popularność narzędzi do automatycznego generowania tekstu nieustannie rośnie, ze względu na łatwość w obsłudze i możliwości, które oferują. Korzystanie z pomocy maszyn przy pisaniu tekstów, w szczególności jako pomoc przy poprawie jakości i poprawności treści zwiększa zapotrzebowanie na takie programy.  Poza poprawą produktywności mogą również zdarzać się próby generowania całości lub znacznych części tekstu. Zapraszamy do zapoznania się z opisem narzędzia oddanego w Państwa ręce tutaj

2) częściowe zachowanie oryginalnego formatowania pliku w postaci odzwierciedlenia numeracji stron z załączonych plików. Na chwilę obecną w ramach narzędzia Analiza użycia SI udostępniamy Państwu również widok raportu z prezentacją numeracji stron. Numeracja koresponduje z numeracją stron załączonych plików, a nie numeracji wprowadzonej do pliku ręcznie. Jest to nasza propozycja prezentacji częściowego formatowania, która wkrótce będzie dostępna w całości raportu z badania. Numeracja nie jest dostępna dla plików .txt oraz badań z zaznaczoną opcją badania tekstu maszynowo tłumaczonego.

W związku z tym, że wdrożenie obejmuje zmiany dla komunikacji REST API, zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA. Dokumentację REST API można znaleźć https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/api/.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Analiza użycia sztucznej inteligencji

Zalecamy zapoznanie się z całą treścią artykułu dotyczącego metody analizy użycia sztucznej inteligencji.

Czym są narzędzia SI (sztucznej inteligencji) i czemu chcemy weryfikować ich używanie?

Narzędzia do automatycznego generowania tekstu są oprogramowaniem, które wykorzystuje sztuczną inteligencję. Podstawą ich działania są algorytmy uczenia maszynowego, które podlegają trenowaniu na ogromnych zbiorach danych. Dzięki temu, takie narzędzia są zdolne do tego, żeby się uczyć i nieprzerwanie doskonalić wzory i reguły, na których się opiera. Tekst wygenerowany przez takie narzędzia, jest podobny do tekstu napisanego przez człowieka. W zależności od tego, jak dobrze wyuczony jest algorytm, taki wygenerowany tekst może być prawdziwy lub zawierać błędne informacje. 

Narzędzia tego typu mogą służyć do generowania przeróżnych tekstów (m.in. marketingowych, naukowych, literackich). 

Jakie są zagrożenia i możliwości użycia narzędzi typu SI?

Narzędzia do automatycznego generowania tekstu są coraz bardziej popularne ze względu na łatwość w obsłudze i możliwości, które oferują. Korzystanie z pomocy maszyn przy pisaniu tekstów, w szczególności jako pomoc przy poprawie jakości i poprawności treści zwiększa zapotrzebowanie na takie programy. Generowanie tekstów w narzędziach sztucznej inteligencji może zwiększać produktywność i kreatywność użytkowników.  

Zdarzają się jednak próby generowania całości tekstu, a niektóre osoby podpisują się pod taką pracą swoim nazwiskiem. Takie działanie może słusznie wzbudzać kontrowersje, szczególnie gdy spojrzymy na rosnącą popularność tego typu niewłaściwych praktyk. 

Stworzenie narzędzia, które by wskazywało czy autor tekstu korzystał lub nie ze sztucznej inteligencji, jest aktualnie praktycznie niemożliwe. Aby takie rozwiązanie mogło zaistnieć, należałoby z większą dokładnością identyfikować wszystkie charakterystyczne cechy tekstu napisanego przez człowieka oraz cechy tekstu wygenerowanego przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji.  

Jedną z przeszkód do stworzenia tak dokładnego narzędzia jest stałe rozwijanie modeli, na których opierają się generatory tekstów. Kolejnym problemem jest to, że zarówno tekst generowany przez SI może być realistyczny i trudny do odróżnienia od tekstu naturalnego, jak również tekst naturalny może posiadać cechy wygenerowane automatycznie (np. definicje, reguły, schematy). 

Wszystkie narzędzia, które służą identyfikacji automatycznie wygenerowanego tekstu, mają swój margines błędu, w ramach którego mogą wystąpić fałszywie pozytywne wskazania oraz fałszywie negatywne. Osoby korzystające z narzędzi rozpoznawania SI muszą mieć tego świadomość. 

Jakie założenia w JSA przyjęliśmy tworząc proponowane rozwiązanie?

Metoda podstawowa

JSA w swoim rozwiązaniu opiera się o model językowy, który wyznacza pewne prawdopodobieństwo dla następujących po sobie wyrazów i fraz językowych, ze względu na dany kontekst. Np. wyrażenie szybko będzie miało wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia w kontekście biegnie _____ niż wyrażenie głośno. Każdy tekst jest analizowany pod kątem tego właśnie prawdopodobieństwa. Poziom prawdopodobieństwa kolejnych składowych tekstu określany jest algorytmem.  

Pierwsza iteracja

Narzędzie wdrożone do JSA w pierwszej iteracji wykorzystuje model językowy, który przybliżający prawdopodobieństwo wyrażeń języka ze względu na dany kontekst. Model ten jest przeszkolony na dużym zbiorze danych tekstowych.

Metoda detekcji wdrożona do systemu JSA opiera się na hipotezie, że im większa regularność w tekście, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tekst został wytworzony przez model językowy. Założenie takie ma swoje źródło w zastosowanym modelu językowym, który jest w stanie wygenerować tekst regularny i przewidywalny. Pojęcie regularności przybliżamy w oparciu o miarę Perplexity i model językowy, po który sięgamy. To oznacza, że tekst wytworzony przez losowy dobór słów powinien charakteryzować się wysoką wartością Perplexity, a znowu tekst bardzo szablonowy i przewidywalny niską wartością Perplexity (czytaj więcej na temat Perplexity).

W systemie przyjmujemy proste kryterium klasyfikacji, w którym dany fragment tekstu jest klasyfikowany jako podejrzany, gdy jego wartość Perplexity jest mniejsza niż zadana wartość progowa. Jako podejrzany rozumiemy więc fragment tekstu, który ma duże prawdopodobieństwo wygenerowania przez model językowy w takiej formie.

Specyfika false negative-false positive

Rozumienie fałszywych pozytywów i fałszywych negatywów w możliwościach wykrywania użycia sztucznej inteligencji 

W przypadku każdego programu czy funkcjonalności aplikacji należy mieć świadomość tzw. fałszywych pozytywów i fałszywych negatywów.  

 • Fałszywym pozytywem (FP) określane jest niepoprawne zidentyfikowanie tekstu lub jego fragmentu, jako wygenerowanego przez sztuczną inteligencję
 • Fałszywym negatywem (FN) można określić taki fragment tekstu, który mylnie został potraktowany jako napisany przez człowieka. 

Z punktu widzenia systemu antyplagiatowego fałszywe negatywy mogą mieć konsekwencje w postaci niewykrycia tekstu wygenerowanego automatycznie, co może skutkować manipulacjami i przywłaszczaniem sobie treści nie swojego autorstwa. Fałszywe pozytywy mogą skutkować błędnym posądzaniem o złą wolę, co dalej może utrudniać proces dyplomowy. 

Można wymienić kilka czynników, które przyczyniają się do błędów w klasyfikacji. Jednym z nich jest to, że narzędzia, które korzystają ze sztucznej inteligencji są nieustannie udoskonalane i uczone, aby lepiej odzwierciedlać język naturalny. Innym czynnikiem może być to, że definicje, reguły czy akty prawne sformułowane są w taki sposób, że prawdopodobieństwo występowania kolejnych słów we frazie jest wysokie. Właśnie ze względu na to, że są to treści dostępne, na których model językowy może się wyuczać oraz kolejność słów i zdań logicznie z siebie wynika. 

 Jak obsługiwać rozwiązanie JSA?

Należy podkreślić, że JSA prezentuje funkcjonalność, która służy promotorom do dalszej pracy ze studentami. System nie dokonuje wiążących ustaleń dotyczących wykroczeń. 


 1. Podczas zakładania badania należy zaznaczyć checkbox Analiza SI (1). Jest to funkcja dodatkowa.
  Określona wartość boxa przy zakładaniu nie może ulec zmianie przy kolejnych próbach – zostaje zablokowana.
  Informacja będzie widoczna na metryce badania w każdym miejscu w systemie oraz raporcie *.pdf :


 1. Po uzyskaniu raportu z badania należy wejść w Tekst pracy (2):

a następnie w zakładkę Analiza SI (3). Wyszukane podejrzane fragmenty (4) będą oznaczone w tekście.
Sekcja ta będzie widoczna tylko jeśli przy zakładaniu badania zaznaczono checkbox.


 1. Podczas wydruku badania można zdefiniować raport w formie szczegółowej, a dla niego wybrać, czy ma obejmować część Analiza SI (5).
  S
  ekcja ta będzie widoczna tylko jeśli przy zakładaniu badania zaznaczono checkbox.

 

Analiza użycia SI

Analiza użycia SI (sztucznej inteligencji) jest sekcją, która jest dostępna w Raporcie z badania tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Promotor. Podczas zakładania badania można wskazać, żeby załączone pliki były zbadane pod kątem wykorzystania narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji. Sekcja analizy użycia SI będzie dostępna tylko dla takich badań, przy zakładaniu których została wskazana ta opcja. Opcja dostępna jest w JSA od wersji 2.15.0 bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka

Logowanie dwuetapowe w JSA

Logowanie dwuetapowe (tzw. 2FA) jest już dostępne w JSA!

Dwuetapowe logowanie polega na:

etap 1) niezmienne zalogowanie za pomocą pary login-hasło (lub e-mail-hasło)

etap 2) wprowadzeniu jednorazowego kodu, generowanego przez podłączone przez użytkownika urządzenie – nowy, drugi etap. 

Dotychczas logowanie dwuetapowe było możliwe dla Administratorów korzystających z logowania MCL (tutaj). Nowa, oddana dla Państwa funkcjonalność w JSA skierowana jest dla pozostałych użytkowników.

Informujemy jednocześnie, że korzystanie z dwuetapowego logowania jest nieobowiązkowe. W JSA mogą Państwo skorzystać z dwóch różnych sposobów uwierzytelniania: za pomocą aplikacji mobilnej bądź deskopowej lub dodatkowego adresu e-mail.

Więcej informacji na temat funkcjonalności tutaj.

Nowa wersja systemu 2.13.0 na środowisku produkcyjnym JSA

W dniu 12.10.2023r. wdrożono na środowisko produkcyjne aktualizację systemu do wersji 2.13.0.

Nowa wersja systemu obejmuje:

1) udostępnienie użytkownikom możliwości uruchomienia logowania dwuetapowego (2FA). JSA pozwala użytkownikom na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa konta poprzez włączenie z poziomu swojego profilu uwierzytelniania podczas logowania do systemu. Logowanie dwuetapowe polega na podłączeniu urządzenia umożliwiającego dodatkowego potwierdzenia tożsamości na dwa sposoby: dodanie aplikacji mobilnej (lub deskopowej) lub podpięcie dodatkowanego adresu e-mail.

Szerszy opis nowej funkcjonalności oraz logowania 2FA tutajtutaj

2) integrację z listą osób ubiegających się o stopień doktora w POL-on 2.0. Pobierana jest lista takich rekordów, które w systemie POLon mają status poprawnych danych. Lista w metryce badania podpięta jest pod Instytucję, zaś osobę ubiegającą się o stopień doktora można znaleźć zarówno na liście instytucji prowadzącej jak i współprowadzącej szkołę doktorską oraz instytucji prowadzącej postępowanie awansowe. Na liście znajdziecie Państwo osoby bez daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia (w przypadku uczestników szkół doktorskich) lub daty nadania stopnia, daty odmowy czy umorzenia postępowania (w przypadku pozostałych osób ubiegających się o stopień doktora).

Opis można znaleźć również tutaj

Zmiana ta obejmuje również możliwość wprowadzenia danych doktoranta po REST API. Identyfikator doktoranta należy wprowadzić dla wartości „studentUid”.

3) wprowadzenie do metryki badania nowego typu pracy. Obecny zakres typów prac został poszerzony o typ „inne”, w ramach którego można weryfikować pod kątem plagiatu inne prace studentów np. zaliczeniowe, semestralne, roczne itp. Nowy typ będzie również odzwierciedlony w module Statystyki.

Zmiana ta obejmuje również nowy typ pracy w przypadku komunikacji REST API.

4) zmianę limitu wielkości plików załączonych do badania. Obecny limit wielkości nałożony na pojedynczy plik został zniesiony przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego limitu dla wszystkich plików. Oznacza to tyle, że do badania można załączyć plik o wielkości maksymalnie 60 MB, przy zachowaniu zasady, że suma wielkości wszystkich plików również musi się mieścić w tym limicie.

W związku z tym, że wdrożenie obejmuje zmiany dla komunikacji REST API, zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA. Dokumentację REST API można znaleźć tutaj.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Zapraszamy do udziału w badaniu JSA

Nieustannie pracujemy nad jakością Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego przyjazną wersją dla użytkowników.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy użytkowników z rolą Promotor do wzięcia udziału w najbliższym badaniu użyteczności JSA i przetestowaniu nowych funkcjonalności. Badania odbędą się w terminie 09-20 października 2023 roku.

W celu zgłoszenia się na badania należy wypełnić ankietę dostępności widoczną po zalogowaniu się do systemu JSA. Mogą Państwo także wypełnić formularz przechodząc bezpośrednio w ten link.

Będziemy chcieli poznać Państwa zdanie na temat pomysłów zmian w JSA.

Wyniki badania posłużą nam aby poprawić funkcjonowanie systemu, dlatego zależy nam na Państwa cennej opinii.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Nowa wersja systemu 2.13.0 na środowisku testowym JSA

W dniu 14.09.2023r. wdrożono na środowisko testowe aktualizację systemu do wersji 2.13.0.

Nowa wersja systemu obejmuje:

1) udostępnienie użytkownikom możliwości uruchomienia logowania dwuetapowego (2FA). JSA pozwala użytkownikom na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa konta poprzez włączenie z poziomu swojego profilu uwierzytelniania podczas logowania do systemu. Logowanie dwuetapowe polega na podłączeniu urządzenia umożliwiającego dodatkowego potwierdzenia tożsamości na dwa sposoby: dodanie aplikacji mobilnej (lub deskopowej) lub podpięcie dodatkowanego adresu e-mail.

Szerszy opis nowej funkcjonalności oraz logowania 2FA tutajtutaj

2) integrację z listą osób ubiegających się o stopień doktora w POL-on 2.0. Pobierana jest lista takich rekordów, które w systemie POLon mają status poprawnych danych. Lista w metryce badania podpięta jest pod Instytucję, zaś osobę ubiegającą się o stopień doktora można znaleźć zarówno na liście instytucji prowadzącej jak i współprowadzącej szkołę doktorską oraz instytucji prowadzącej postępowanie awansowe. Na liście znajdziecie Państwo osoby bez daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia (w przypadku uczestników szkół doktorskich) lub daty nadania stopnia, daty odmowy czy umorzenia postępowania (w przypadku pozostałych osób ubiegających się o stopień doktora).

Opis można znaleźć również tutaj

Zmiana ta obejmuje również możliwość wprowadzenia danych doktoranta po REST API. Identyfikator doktoranta należy wprowadzić dla wartości „studentUid”.

3) wprowadzenie do metryki badania nowego typu pracy. Obecny zakres typów prac został poszerzony o typ „inne”, w ramach którego można weryfikować pod kątem plagiatu inne prace studentów np. zaliczeniowe, semestralne, roczne itp. Nowy typ będzie również odzwierciedlony w module Statystyki.

Zmiana ta obejmuje również nowy typ pracy w przypadku komunikacji REST API.

4) zmianę limitu wielkości plików załączonych do badania. Obecny limit wielkości nałożony na pojedynczy plik został zniesiony przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego limitu dla wszystkich plików. Oznacza to tyle, że do badania można załączyć plik o wielkości maksymalnie 60 MB, przy zachowaniu zasady, że suma wielkości wszystkich plików również musi się mieścić w tym limicie.

W związku z tym, że wdrożenie obejmuje zmiany dla komunikacji REST API, zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA. Dokumentację REST API można znaleźć tutaj.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Zarządzanie logowaniem dwuetapowym (2FA)

Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora w Twojej instytucji.

Logowanie dwuetapowe zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta. Polega na tym, że po tradycyjnym potwierdzeniu pary login-hasło lub e-mail-hasło wymagane jet dodatkowe potwierdzenie tożsamości użytkownika. Potwierdzenie odbywa się poprzez wysłanie kodu uwierzytelniającego na wybrane przez użytkownika urządzenie. Urządzenie to definiowane jest jeszcze na etapie włączania logowania 2FA.

Aktualnie w JSA można skorzystać z logowania dwuetapowego przy pomocy 1) aplikacji do uwierzytelniania (na urządzenia mobilne lub deskopowej) lub 2) dodatkowego adresu e-mail.

Poniżej przedstawione są wszystkie ścieżki związane z logowaniem 2FA.

 • Włączanie 2FA za pomocą aplikacji do uwierzytelniania

 • Włączanie 2FA za pomocą dodatkowego adresu e-mail

 • Kody zapasowe

 • Wyłączanie 2FA

Nowa wersja systemu 2.12.0 na środowisku produkcyjnym JSA

W dniu 02.08.2023 roku wdrożono na środowisko produkcyjne aktualizację do wersji 2.12.0, która obejmuje:

 • aktualizację danych pracowników uczelni w kontekście per Instytucja;
 • zmianę tła strony głównej JSA;
 • nową funkcjonalność podpowiedzi powodu wykluczenia fragmentu spod wyniku PRP;
 • drobne optymalizacje w widoku Analizy tekstu;
 • inne drobne zmiany wizualnych i uspójnień komponentów;

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R)

Nowa wersja systemu 2.12.0 na środowisku testowym JSA

W dniu 26.07.2023 roku wdrożono na środowisko testowe aktualizację do wersji 2.12.0, która obejmuje:

 • zmianę tła strony głównej JSA;
 • nową funkcjonalność podpowiedzi powodu wykluczenia fragmentu spod wyniku PRP;
 • drobne optymalizacje w widoku Analizy tekstu;
 • inne drobne zmiany wizualnych i uspójnień komponentów;

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R)

Chatbot JSA-wirtualny konsultant w wersji DEMO

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową funkcjonalność pomocniczą dla systemu JSA – chatbot JSA w wersji demo! Rozwiązanie zostało wdrożone w dniu 16 grudnia 2020 roku na testową wersję systemu (jsa-demo.opi.org.pl).

Wirtualny konsultant jest dostępny zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych. Jako w pełni zintegrowany z Bazą Wiedzy JSA jest w stanie odpowiadać na pytania dotyczące systemu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aplikacją i przeprowadzenia testów we własnym zakresie. Każdą wypowiedź oraz każdą rozmowę mogą Państwo ocenić pozytywnie lub negatywnie. Wszystkie wystawione rzetelnie uwagi posłużą botowi do dalszej nauki i doskonalenia swojej pracy. Wszelkie dodatkowe uwagi można także kierować do zespołu Helpdesk OPI-PIB.

Nowa wersja systemu v2.3.1

W dniu 29.10.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.3.1 Aktualizacja obejmowała udostępnienie końcówki API w celu pobrania numerów uid jednostek podrzędnych, optymalizacja i ujednolicenie widoku listy badań i raportu, poprawienie działa na przeglądarce Chrome oraz Safari, poprawienie funkcjonowania filtrów i wyszukiwarki na liście badań, poprawienie wyświetlania komunikatów i tooltipów oraz inne drobne poprawki.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v2.3.0

W dniu 30.07.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.3.0 Aktualizacja wprowadziła uwidocznienie kierunków współprowadzonych przez kilka uczelni. Dzięki tej zmianie oprócz uczelni wiodącej także pozostałe uczelnie, które biorą udział w prowadzeniu kierunków, będą mogły zakładać w systemie badania.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v2.2.0

W dniu 18.06.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.2.0Aktualizacja obejmowała: zdjęcie wymagalności wprowadzenia (uid) kierunku podawanego przy zakładaniu badania, poprawienie filtrowania listy promotorów po nazwisku, ulepszenie widoku źródła podobieństwa i jego treści (dostosowanie do ekranów o mniejszej rozdzielczości), poprawienie mechanizmu zapisywania zmian na użytkownikach, dostosowanie komunikatów do integracji z POLon2, naprawienie błędu podczas próby pobrania raportu, poprawienie tooltipów w widoku raportu, drobne poprawki związane z Centrum Pomocy.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).

Nowa wersja systemu v2.1.0

W dniu 05.06.2020r. zaktualizowano system do wersji v2.1.0, która obejmuje: refaktor modułu Statystyk po integracji z systemem POLon 2.0, dostosowanie prezentacji danych osobowych promotorów do widoku per instytucja, dodanie kodu uruchomienia kierunku w podpowiedzi przy wypełnianiu metryki badania, wyeliminowanie błędu podczas wysyłania pliku do badania, poprawienie masowej edycji uprawnień użytkowników, drobne poprawki graficzne.
Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).