• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?

Ekran Badania prezentuje dane dotyczące podsumowania wykonanych badań zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres „Przebadane prace licencjackie”przedstawia liczbę prac licencjackich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace inżynierskie” przedstawia liczbę prac inżynierskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace magisterskie” przedstawia liczbę prac magisterskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace doktorskie” przedstawia liczbę prac doktorskich na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Przebadane prace „inne”” przedstawia liczbę prac o typie „inne” na jednostce, które zostały przebadane lub zaakceptowane w zadanym zakresie. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres kołowy „Udział typów prac” prezentuje procentowy udział wszystkich typów prac przebadanych na jednostce w zadanym czasie.

Każde kliknięcie skutkuje ukryciem lub naniesieniem danych na wykres.

Lista „Prób w badaniu”, to lista badań, w ramach których wykonano największą ilość prób sprawdzenia antyplagiatowego pracy dyplomowej w zadanym zakresie.

Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Lista „Badania przypisane do promotorów” to lista promotorów, do których przypisano największą ilość założonych badań antyplagiatowych w danej jednostce w zadanym czasie.

Lista wskazuje wszystkie pozycje spełniające kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Liczba „Wszystkie badania” to lista wszystkich badań jednostki, jaka została założona w jednostce do końca zakreślonego czasu.

Uwzględnia wszystkie badania, jakie w danym czasie widniały w danej jednostce.

Liczba „Średnia liczba prób w badaniu” dotyczy prób wykonywanych w zakreślonym czasie dla jednego badania.

Ilość prób, jaką wykonywano średnio w ramach badania jednej pracy.

Liczba „Badania z co najmniej jednym autorem spoza POL-on” to liczba badań, dla których co najmniej jeden autor nie widnieje w POL-on i został wprowadzony ręcznie.

Wszystkie badania widniejące w danej jednostce, w których wprowadzono autora ręcznie (tj. przy użyciu znacznika „Nie widnieje w POL-on”).

Wykres „Zarejestrowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zarejestrowane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania z datą założenia mieszczącą się zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Wykonanych prób” przedstawia ogólną liczbę prób, które w zadanym czasie zostały wykonane w jednostce. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie próby, których data wykonania mieści się w zadanym czasie.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Wykres „Zaakceptowane badania” przedstawia liczbę badań, które w zadanym czasie zostały zaakceptowane przez promotorów. Powiększony wykres prezentuje rozkład na osi czasu, który można wyświetlić w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Wykres uwzględnia wszystkie badania, w których w zadanym czasie zaakceptowano próbę.

Listę można wyeksportować do pliku csv.