W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

W zakładce „Ogólne” znajdują się dwie opcje:

1. Dostęp do API instytucji
W tym miejscu znajduje się:

  • Kod autoryzacji instytucji czyli unikalny token/klucz instytucji nadawany automatycznie przez system, niezbędny do uwierzytelnienia i autoryzacji instytucji przy JSA REST API. Po kliknięciu w ikonkę oka pojawia się opcja skopiowania zawartości;

  • Kod autoryzacji JSA czyli token/klucz nadawany przez instytucję dla Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Klucz ten jest niezbędny do uwierzytelnienia i autoryzacji JSA przy JSA REST API. Po kliknięciu w ikonkę oka pojawia się opcja edycji zawartości.

Więcej na temat integracji API z systemami uczelnianymi znajduje się tutaj.

2. Pliki do importu użytkowników
Po kliknięciu przycisku funkcyjnego „Pobierz” generowany jest do pobrania szablon pliku masowego importu kont nowych użytkowników. Jego wygląd uzależniony jest od bieżących uprawnień zalogowanego użytkownika (w tym także jednostek, w ramach których posiada uprawnienia). Więcej na temat masowego dodawania użytkowników znajduje się tutaj.

Przejdź do zakładki: Parametry wyniku Przejdź do zakładki: Wykluczenia tekstu