Dla Państwa wygody umożliwiamy integrację systemów uczelnianych z systemem JSA za pośrednictwem usługi integracyjnej API.

Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywa się poprzez wymianę kodów autoryzacyjnych instytucji  i systemu JSA.
Kod autoryzacji instytucji – ustalony z góry i przypisany każdej instytucji przez system. Znajduje się on w zakładce Ustawienia → Ogólne.
Kod autoryzacji JSA – każda instytucja korzystająca z integracji API musi nadać go systemowi i wpisać w zakładce Ustawienia → Ogólne.