Problem z zalogowaniem?
Jeżeli nie posiadasz konta w JSA lub masz problem z zalogowaniem się do systemu zgłoś się do administratora w Twojej instytucji.

Logowanie dwuetapowe zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta. Polega na tym, że po tradycyjnym potwierdzeniu pary login-hasło lub e-mail-hasło wymagane jet dodatkowe potwierdzenie tożsamości użytkownika. Potwierdzenie odbywa się poprzez wysłanie kodu uwierzytelniającego na wybrane przez użytkownika urządzenie. Urządzenie to definiowane jest jeszcze na etapie włączania logowania 2FA.

Aktualnie w JSA można skorzystać z logowania dwuetapowego przy pomocy 1) aplikacji do uwierzytelniania (na urządzenia mobilne lub deskopowej) lub 2) dodatkowego adresu e-mail.

Poniżej przedstawione są wszystkie ścieżki związane z logowaniem 2FA.

  • Włączanie 2FA za pomocą aplikacji do uwierzytelniania

  • Włączanie 2FA za pomocą dodatkowego adresu e-mail

  • Kody zapasowe

  • Wyłączanie 2FA