W systemie JSA istnieje możliwość ponownego zbadania pliku pracy dyplomowej np. w sytuacji kiedy pierwotnie badana treść pracy została zmieniona po uwagach promotora.

W takiej sytuacji nie trzeba wprowadzać kolejny raz całej metryki, a wystarczy dodać nowy plik zawierający treść pracy tworząc tzw. nową próbę.

W tym celu należy na liście badań odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Nowa próba, który otwiera okno dodania nowych plików pracy dyplomowej.

UWAGA!
Po wprowadzeniu zmiany Ustawień dla instytucji/jednostki system blokuje możliwość dodania nowej próby do badania i wymagane jest założenie nowego badania.

Pozostałe czynności badania pracy