W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Po wejściu w zakładkę „Ustawienia” w menu bocznym znaleźć można opcje pozwalające na skonfigurowanie i dostosowanie parametrów systemu JSA do indywidualnych potrzeb instytucji lub jednostek. Parametry te podzielone są na trzy grupy i umieszczone zakładkach „Ogólne”, „Parametry wyniku” oraz „Wykluczenia tekstu”.

UWAGA!
Zmiana Parametrów wyniku lub Wykluczenia tekstu blokuje możliwość wykonania nowych prób w zarejestrowanych już wcześniej badaniach z innymi parametrami. Wynik z badania obliczany jest zawsze według aktualnej konfiguracji parametrów w zakładce Ustawienia.

Ustawienia składają się z trzech zakładek:

1. Ogólne
2. Lista ustawień badania
3. Parametry wyniku
4. Wykluczenia tekstu

Należy pamiętać, że zmiany Ustawień są również dostępne dla uczelni, które decydują się na prowadzenie większości badań za pośrednictwem integracji REST API.