W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Po wejściu w zakładkę „Ustawienia” w menu bocznym znaleźć można opcje pozwalające na skonfigurowanie i dostosowanie parametrów systemu JSA do indywidualnych potrzeb instytucji lub jednostek. Parametry te podzielone są na trzy grupy i umieszczone zakładkach „Ogólne”, „Parametry wyniku” oraz „Wykluczenia tekstu”.

UWAGA!
Zmiana Parametrów wyniku lub Wykluczenia tekstu blokuje możliwość wykonania nowych prób w zarejestrowanych już wcześniej badaniach z innymi parametrami. Wynik z badania obliczany jest zawsze według aktualnej konfiguracji parametrów w zakładce Ustawienia.

Ustawienia składają się z trzech zakładek:

1. Ogólne
2. Parametry wyniku
3. Wykluczenia tekstu

Należy pamiętać, że zmiany Ustawień są również dostępne dla uczelni, które decydują się na prowadzenie większości badań za pośrednictwem integracji REST API.