Po zalogowaniu wyświetlany jest główny ekran systemu, czyli lista badań. Można ją wyświetlić z każdego miejsca w systemie klikając w przycisk Badania. Lista zawiera badania, do których użytkownik ma przypisane uprawnienia.

Lista posortowana jest domyślnie po dacie ostatniej zmiany. W ten sposób można pracować na najbardziej aktualnych badaniach. Domyślnie, lista jest ograniczona do zakresu badań zmienianych w ciągu ostatniego miesiąca.

 

Filtr ten można zmienić wedle uznania, jednak zaleca się pracę na ograniczonej filtrami liście badań szczególnie dla użytkowników posiadających rolę Biuro, która znacznie zwiększa liczbę badań na liście.

  • 1. Wyszukiwanie badań

  • 2. Odśwież listę

  • 3. Filtry i filtry domyślne

  • 4. Dodanie nowego badania

  • 5 Sortowanie listy badań