UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Referencyjne bazy porównawcze

  Dane z prac sprawdzanych w JSA są porównywane do danych z następujących repozytoriów:
  1. Baza aktów pranych
  2. Polski Internet oraz elementy światowego Internetu (Wikipedia dla zasobów polskich, anglojęzycznych, hiszpańskich, niemieckich, rosyjskich, włoskich, holenderskich, francuskich, szwedzkich, ukraińskich)
  3. ORPPD tj. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych i BPA tj. Baza Postępowań Awansowych
  4. wewnętrzna baza instytucji udostępniana do badań JSA.

  Pod ogólnym wynikiem z badania przedstawione są wyniki PRP obliczone dla poszczególnych baz porównawczych z wyszczególnieniem wyniku wiodącego.

  Po rozwinięciu belki z nazwą bazy pokazuje się lista źródeł prawdopodobnych zapożyczeń, w których zostały znalezione podobne fragmenty tekstu. Przy każdym źródle pokazana jest długość (w znakach) najdłuższego podobnego fragmentu oraz liczba fraz dla każdego obliczonego PRP pochodzących z tego źródła.


   

  Co oznacza kolor wartości PRP (Procentowego Rozmiaru Podobieństwa)?

  JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.

  Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu tolerancji.

   

  Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i zalecane jest sprawdzenie danych szczegółowych wyników w treści pracy.

   

  Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.

   

  Poziomy tolerancji ustawiane są dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek według indywidualnych preferencji tych jednostek. Ich zadaniem jest odzwierciedlenie potrzeb i regulacji wewnętrznych instytucji. JSA domyślnie ustawia wartości przedstawiające jedynie umowny podział – nie stanowią one żadnych norm odniesienia i nie są regulowane ustawowo.

Przejdź do: Analiza tekstu Przejdź do: Wyniki ogólne