Osobą uprawnioną do tworzenia nowych grup ustawień badania jest Administrator JSA. Aby utworzyć nową grupę ustawień, po zalogowaniu należy wejść w Ustawienia (1).

W pierwszej kolejności należy wejść na kartę lista ustawień badania (2)Po lewej stronie karty w sekcji Grupy ustawień (3) znajdują się już utworzone grupy.

Aby utworzyć nową grupę, w sekcji Dodaj nową grupę (4) należy wprowadzić nazwę tworzonej grupy (ograniczenie do 150 znaków, bez znaków specjalnych) i kliknąć Dodaj (5), a następnie zapisać zmiany. Nowo utworzona grupa pojawi się po lewej stronie. 

Nazwę grupy można edytować klikając na jej pole w sekcji grupy ustawień.  Zmiana nazwy grupy skutkuje zablokowaniem możliwości dodawania nowych prób do tych badań, w których badanie zostało przeprowadzone na edytowanej grupie.

Aby zmienić ustawienia grupy, należy przejść do karty Parametry wyniku (6)
W sekcji Grupy ustawień widoczne są utworzone nazwy grup ustawień (7), a po ich prawej stronie (8) znajduje się informacja, czy ustawienia grupy są domyślne, czy zostały zmienione. Każda nowo utworzona grupa ustawień ma domyślne parametry badania.

Aby dokonać zmiany parametrów ustawień, należy kliknąć nazwę grupy, której ustawienia chcemy zmienić.

W rozwiniętej sekcji ustawień grupy znajdują się następujące parametry do zmiany:

Istnieje także możliwość przywrócenia domyślnych wartości przez kliknięcie na dole strony Przywróć wartości domyślne. Zmiana parametrów wymaga zapisania ich czerwonym przyciskiem Zapisz.

Każda zmiana parametrów wyniku i wykluczeń tekstu blokuje możliwość dodawania nowych prób dla takich badań. Analogicznie jest wciąż przy pozostałych ustawieniach.

W karcie Wykluczenia tekstu (13) można dodatkowo dodać tekst, który nie będzie sprawdzany w badaniu antyplagiatowym dla utworzonego ustawienia badania.

W tym celu należy w sekcji Grupy ustawień kliknąć w nazwę żądanego ustawienia badania (14), a następnie w przeznaczonym do tego polu tekstowym wkleić tekst do wykluczenia i znakiem „+” (15) dodać go do wykluczeń. Zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Parametr wykluczeń został szczegółowo opisany tutaj: https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wykluczenia/.

Dodanej grupy ustawień badania nie można usunąć.