Po zakończeniu badania pracy można pobrać wydruk raportu z badania.

Służą do tego przyciski funkcyjne Pobierz znajdujące się w dwóch miejscach:

1.na liście badań

Na liście badań należy odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania widać listę prób założonych w ramach danego badania. Dla każdej próby dostępne są raporty oraz możliwość ich pobrania do wydruku. Aby pobrać wydruk należy nacisnąć przycisk Pobierz przy żądanej próbie, który otwiera okno wyboru zakresu raportu.

2. w widoku raportu z badania

Po wejściu w Raport badania przycisk Pobierz znajduje się w menu bocznym po lewej stronie. Aby pobrać wydruk należy nacisnąć ten przycisk. Akcja ta otwiera okno wyboru zakresu raportu.Okno wyboru zakresu raportu wygląda następująco:

Przy wyborze raportu ogólnego drukowana jest metryka badania wraz z podsumowaniem wyniku badania.

Przy wyborze raportu szczegółowego użytkownik samodzielnie określa zakres informacji, który ma być uwzględniony podczas wydruku.

Należy pamiętać, że przy każdym kolejnym zaznaczonym widoku analizy (podobieństwa, znaki specjalne itd.) wydruk będzie powielał cały tekst pracy, na którym oznaczone będą kolejno zaznaczone widoki. W przypadku obszernych prac wydruk szczegółowy może więc generować setki stron raportu.