Analiza użycia SI (sztucznej inteligencji) jest sekcją, która jest dostępna w Raporcie z badania tylko dla użytkowników z przypisaną rolą Promotor. Podczas zakładania badania można wskazać, żeby załączone pliki były zbadane pod kątem wykorzystania narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji. Sekcja analizy użycia SI będzie dostępna tylko dla takich badań, przy zakładaniu których została wskazana ta opcja. Opcja dostępna jest w JSA od wersji 2.15.0 bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka