System umożliwia pobranie wydruku raportu z każdej próby badania w dowolnym momencie.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje wydruku raportu: ogólny oraz szczegółowy (dostępny jedynie dla Promotora przypisanego do danej pracy). W ramach tych raportów rozróżnić można wersję raportu zaakceptowanego przez Promotora oraz niezaakceptowanego, który posiada znak wodny informujący o braku akceptacji.

Wydruk raportu składa się z dziewięciu sekcji.

 • 1. Nagłówki

  U góry każdego wydruku raportu znajdują się podstawowe informacje o tym, czy jest on ogólny czy szczegółowy oraz:
  – wynik której próby przedstawia,
  – jaki poziom podobieństwa był ustawiony w chwili zlecenia badania pracy,
  – czy wynik raportu jest lub nie jest zaakceptowany przez promotora pracy.

 • 2. Spis treści

 • 3. Metryka

 • 4. Analiza tekstu

 • 5. Wyniki ogólne

 • 6. Wyniki szczegółowe (oraz źródła podobieństw)

 • 7. Tekst pracy (dla raportu szczegółowego)

 • 8. Definicje

 • 9. Wnioski