Administrator systemu jest użytkownikiem, który ma uprawnienia m.in. do zakładania kont innym użytkownikom oraz zarządzania nimi. W systemie JSA rozróżniamy dwa rodzaje administratorów

– Administratora instytucji (tylko użytkownik z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on),
– Administratora JSA tj. użytkownik systemu, któremu nadano rolę „Administracja”.

Administrator instytucji loguje się jako pierwsza osoba z Instytucji i w razie konieczności zakłada kolejne konta dla użytkowników (administratorom JSA lub pozostałym), ustala parametry wyniku, dodaje wykluczenia powtarzających się tekstów czy też uzupełnia dane niezbędne do integracji z systemami uczelnianymi.

W przypadku problemów z logowaniem administrator jest pierwszą osobą, do której powinien się zgłosić użytkownik JSA.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z uprawnieniami Administratora systemu:

Administrator instytucji Administrator JSA
rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w POL-on
logowanie jako pierwsza osoba z instytucji
Tworzenie kont innym administratorom
Tworzenie kont innym użytkownikom
Odzyskiwania hasła użytkowników
Edycja danych konta użytkowników
Przeglądanie listy użytkowników
Edycja uprawnień użytkowników
Podgląd uprawnień użytkowników
Zmiana ustawień ogólnych dla instytucji
Edycja parametrów wyników
Edycja tekstów wykluczeń
Podgląd ustawień ogólnych