• Pierwsze logowanie użytkownika - link aktywacyjny i nadanie hasła

  Aby rozpocząć pracę w systemie należy posiadać utworzone dla siebie konto użytkownika JSA. Konto dla użytkownika zakłada Administrator systemu. Nie ma możliwości samodzielnego zarejestrowania się do systemu.

  Założenie konta skutkuje wysłaniem wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres użytkownika, w którym znajduje się potwierdzenie czynności, informacja o tym, kto jest Administratorem i kto utworzył konto dla użytkownika oraz link aktywacyjny.


  Po utworzeniu konta dla użytkownika musi ono zostać jeszcze aktywowane. Oznacza to, że użytkownik, któremu zostało utworzone konto, po otrzymaniu z systemu wiadomości e-mail powinien otworzyć znajdujący się w nim link aktywacyjny i nadać hasło do swojego konta (login zostaje automatycznie uzupełniony przez system i nie należy go modyfikować).

  Jeżeli konto użytkownika jest aktywne, to użytkownik może się logować do systemu i korzystać z niego według uprawnień nadanych przez Administratora systemu.

  Instrukcja logowania znajduje się tutaj.

   

 • Pierwsze logowanie w imieniu Instytucji - Administrator z POL-on

  Pierwsze logowanie w JSA w kontekście danej instytucji musi być wykonane przez Administratora instytucji. Jest to osoba, która posiada uprawnienia INST_ADM lub INST_NAUK_ADM nadane w systemie POL-on uprawniające ją do zarządzania użytkownikami w obrębie instytucji.

  Po poprawnym zalogowaniu, Administrator instytucji może utworzyć konta innym użytkownikom JSA.

  Nowe konta użytkowników można zakładać na dwa sposoby:

  z wykorzystaniem interfejsu JSA

  z wykorzystaniem masowego importu użytkowników

  Po pierwszym zalogowaniu przez Administratora instytucji dalsze zakładanie kont może wykonywać Administrator JSA, czyli użytkownik utworzony przez Administratora instytucji, któremu nadana została rola Administracja. Obaj administratorzy pełnia funkcję Administratora systemu.