Tak, dla każdej pracy dyplomowej. W takich sytuacjach promotor jest zarejestrowany w systemie POL-on, a tym samym może zaakceptować raport.

 

W przypadku prac doktorskich często promotorem jest osoba z zagranicy. Zagraniczny promotor nie może mieć konta w POL-on, więc nie może mieć roli Promotor i tym samym zaakceptować raportu. W tej sytuacji użytkownik z rolą Biuro przejmuje obowiązek zbadania pracy w JSA.