Kody zapasowe jest to zapasowa metoda logowania do systemu w przypadku utraty dostępu do narzędzia służącego do uwierzytelniania logowania dwuetapowego (2FA). Kody te są jednorazowe i można je znaleźć w zakładce Profil-Bezpieczeństwo.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka