Formularz dodawania nowego badania znajduje się w zakładce Badania. Składa się on z czterech zakładek, pomiędzy którymi można swobodnie przechodzić za pomocą przycisku NASTĘPNY KROK znajdującego się na dole każdej zakładki. Wypełnienie niektórych pól jest wymagane do zarejestrowania badania. Pozostałe sekcje w przypadku niewypełnienia będą wyświetlać się jako Brak w widoku metryki badania. U góry, po przejściu do kolejnej zakładki, każdorazowo uzupełniane są w formie podsumowania dane wprowadzone w poprzednich krokach wprowadzania badania.

Wszystkie informacje wpisane w metryce widoczne są w Raporcie, a zatem zalecamy uważne i dokładne wypełnianie rubryk.

  • Zakładka nr 1 - Tytuł/Język

  • Zakładka nr 2 - Autorzy

  • Zakładka nr 3 - Promotorzy/Recenzenci

  • Zakładka nr 4 - Pliki i ustawienia badania

  • Przyciski funkcyjne