• Szczegóły konta

  W pierwszej zakładce znajdują się podstawowe informacje o koncie użytkownika.

  Stopień/tytuł
  Stopień lub tytuł naukowy użytkownika, pole opcjonalne

  UWAGA: słownik stopni i tytułów naukowych jest ujednolicony z systemem POL-on. Pobierane są tytuły lub stopnie naukowe istniejące na gruncie prawa. Jeżeli zauważono niezgodność należy ją zgłosić do systemu POL-on.

  Nazwisko
  Nazwisko użytkownika, pole wymagane
  E-mail  Adres e-mail użytkownika, pole wymagane
  UID POL-on Numer identyfikacyjny użytkownika UID POL-on w systemie POL-on 2.0 na danej instytucji, pole opcjonalne (zależne od ról, które mają być nadane użytkownikowi, wymagane w przypadku roli Promotor).
  Autouzupełnianie jako Promotor Pole opcjonalne, służące ułatwieniu użytkownikowi z nadaną rolą Promotor wprowadzania danych do metryki nowego badania (automatycznie wprowadza dane tego Promotora do formularza nowego badania). Jak włączyć opcję?
  Dezaktywuj konto
  Opcja dezaktywacji konta użytkownika służy uniemożliwieniu dalszego korzystania (logowania się) z konta w systemie JSA. Konta można dezaktywować, ale nie można ich usuwać.
  Ponowne żądanie potwierdzenia aktywacji Po założeniu konta użytkownikowi dostępna jest opcja ponownego wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym, której użyć można w przypadku zagubienia pierwszej wiadomości e-mail lub po zmianie nieaktualnego adresu e-mail. Przycisk Wyślij wyłącza się automatycznie po aktywacji konta.
  Link do zmiany hasła Po aktywacji konta włącza się przycisk „Wyślij” przy opcji zmiany hasła. Administrator systemu może wysłać do użytkownika link do zmiany hasła i tym samym przywrócić dostęp do konta w przypadku zapomnienia hasła.
  Status Istnieją trzy statusy konta w systemie:

  Utworzony – oznaczający konto, które zostało utworzone, ale nie jest jeszcze aktywowane,

  Aktywne – oznaczające konto, które zostało utworzone oraz aktywowane, a użytkownik może korzystać z konta,

  Nieaktywne – oznacza konto, które zostało dezaktywowane, a użytkownik utracił możliwość korzystania z konta.

  Dodano Wskazuje datę utworzenia konta
  Dodano przez Wskazuje login Administratora, który utworzył konto dla użytkownika
  Aktywowano
  Wskazuję datę aktywacji konta
  Ostatnia wizyta Wskazuje datę ostatniego udanego logowania użytkownika
  Ostatnia zmiana danych Wskazuje datę ostatniej zmiany danych na koncie
  Ostatnia zmiana uprawnień Wskazuje datę ostatniej zmiany uprawnień użytkownika
 • Bezpieczeństwo

  W kolejnej zakładce znajdują się informacje dotyczące statusu włączenia logowania dwuetapowego. Użytkownik znajdzie tutaj informacje czym jest logowanie 2FA do JSA oraz będzie mógł zarządzać tą funkcjonalnością. 

  Dokładny opis logowania dwuetapowego znajduje się w oddzielnym artykule.

 • Role i uprawnienia

  Druga zakładka obrazuje uprawnienia przypisane do konkretnych ról w ramach całej instytucji lub poszczególnych jednostek przy włączeniu suwaka z opcją Uprawnienia własne. Widoki te mogą być różne jeżeli użytkownik posiada np. szerszy zakres uprawnień w obrębie jednostki (Wydziału) zaś węższe w obrębie instytucji (Uczelnia).

  Dokładny opis ról znajduje się w oddzielnym artykule.