W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe), oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Użytkownik będący promotorem danej pracy dyplomowej ma udostępnioną funkcjonalność pracy na Raporcie wraz z wyświetleniem źródła podobieństwa fragmentu tekstu.

Po wejściu w widok Tekstu pracy należy odszukać wskazany przez system fragment, a następnie po jego podświetleniu włączyć zakładkę „Źródło podobieństwa” znajdującą się w prawym górnym rogu widoku okna.

Zakładka „Źródło podobieństwa” zawiera:

  • tekst źródła poszerzony o kilkuzdaniowy kontekst, oraz
  • metadane źródła
    • dla ORPPD: id dokumentu, tytuł pracy, rok obrony, autor, instytucja, wydział, promotor oraz recenzent,
    • dla Internetu: adres strony, id dokumentu,
    • dla Bazy Aktów Prawnych: adres strony, id dokumentu


Jeżeli wskazany tekst nie zostanie uznany za zapożyczenie, fragment ten można wykluczyć pozostawiając komentarz.

W tym celu należy ponownie włączyć zakładkę „Podobieństwa”. Opis procedury wykluczania znajduje się tutaj.