Logowanie dwuetapowe (2FA) jest to dodatkowa opcja zabezpieczająca konto w systemie JSA. Polega ona na dodanie drugiego kroku podczas logowania do systemu tj. weryfikacji użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej do uwierzytelniania lub dodatkowego adresu e-mail. Użytkownik może ją włączyć w dowolnym momencie po zalogowaniu w zakładce Profil-Bezpieczeństwo.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka