Przedstawiamy Państwu wiedzę na temat JSA w filmowej pigułce.

Mini-szkolenie podzielone jest na kilka etapów i ma na celu ułatwienie Państwu poruszania się po systemie.
Poniżej prezentujemy kolejność odtwarzania filmów:

 

1. Wprowadzenie

2. Badanie plików w JSA – informacje podstawowe

3. Badanie plików w JSA – czynności w systemie

4. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – dostępny w systemie

5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – do pobrania w formacie PDF

6. Dostosowanie parametrów JSA do specyfiki prac sprawdzanych w systemie antyplagiatowym

7. Moduł statystyki