Szanowni Państwo,
przygotowaliśmy dla Państwa dedykowany system obsługi zgłoszeń i błędów występujących w systemie JSA.

Aby zgłosić błąd systemu lub skontaktować się z zespołem Helpdesk w innym celu należy kliknąć w przycisk HELPDESK OPI PIB znajdujący się zawsze w prawym górnym rogu ekranu systemu JSA (czynność najlepiej wykonać po zalogowaniu się do systemu).


Przy pierwszym logowaniu do systemu zgłoszeń zaproponowane zostanie utworzenie konta. Rozwiązanie to jest wygodne i zalecane ze względu na łatwy dostęp w przyszłości do wcześniej zarejestrowanych przez użytkownika zgłoszeń.

Aby zapisać tymczasowe konto należy ustawić do niego hasło, wpisać je ponownie, a następnie zatwierdzić akcję przyciskiem OK, który stanie się aktywny po uzupełnieniu wspomnianych rubryk.Po zalogowaniu się do systemu zgłoszeń pojawia się widok listy dotychczas zarejestrowanych przez danego użytkownika zgłoszeń. Jeżeli jest to pierwsze logowanie lista jest pusta. Przycisk Nowe zgłoszenie otwiera formularz zgłoszenia , który dokładnie opisany jest poniżej:

System po zalogowaniu się za pośrednictwem JSA domyślnie wybrany jest ten system
Obszar z listy rozwijanej należy wybrać obszar, którego dotyczy zgłoszenie:

API
Administracja (konta, uprawnienia)
Badania
Logowanie
Raport
Statystyki
Ustawienia

Profil użytkownika jeżeli użytkownik posiada konta w kontekście kilku instytucji w tym miejscu należy wybrać odpowiedni profil z listy rozwijanej
Tytuł należy w sposób dokładny doprecyzować obszar zgłoszenia i rodzaj zgłaszanego błędu
Opis w tym miejscu należy precyzyjnie i dokładnie określić rodzaj problemu:

– prosimy o wskazanie daty wystąpienia błędu lub podania wersji systemu (prawy dolny róg ekranu)

– jeżeli błąd dotyczy badania należy podać numer badania oraz numer próby (znajdujące się w metryce badania)

– czy błąd wystąpił w wersji produkcyjnej czy w wersji testowej systemu?

– gdzie wystąpił błąd i jak dokładnie wyglądał zwrócony przez system komunikat?

– jakie dokładnie kroki zostały wykonane zanim zaistniał zgłaszany błąd? Jeżeli dotyczy API – jaka była dokładnie treść requestu

– jeżeli zgłaszany problem dotyczy innego użytkownika należy podać jego dane: imię, nazwisko (lub login), e-mail, instytucję

– opis załączonych zrzutów ekranu (uprzejmie prosimy o zamieszczanie widoku całego okna systemowego, nie zaś wycinka)

Załącz pliki prosimy o dodanie możliwie maksymalnej ilości plików, które mogą być pomocne przy rozpoznaniu problemu
Wyślij zgłoszenie zatwierdzenie zgłoszenia i wysłanie