Nowe konta użytkowników może założyć Administrator systemu JSA, to znaczy Administrator instytucji lub Administrator JSA. Istnieją dwa sposoby tworzenia kont:

– z wykorzystaniem interfejsu JSA tj. poprzez wypełnienie Formularza nowego użytkownika, oraz
– z wykorzystaniem funkcji masowego dodawania nowych użytkowników.


Masowy import użytkowników


Aby dodać kilka kont użytkowników jednocześnie należy zaimportować dane plikiem XML.

W tym celu należy użyć przycisku „Importuj” na pasku funkcyjnym ponad listą użytkowników w zakładce Użytkownicy. Na ekranie pojawi się okienko wyboru przygotowanego przez Państwa pliku z rozszerzeniem .xml, który zawierać będzie przyszłych użytkowników.

Można dodać tylko jeden plik jednocześnie. Jeżeli będzie on spełniał wymogi systemowe, jego nazwa zostanie podkreślona na zielono i wyświetli się zielony symbol parafki.

Plik importu powinien być przygotowany według udostępnionego Państwu schematu. Można go pobrać w zakładce „Ustawienia”, w pierwszej karcie „Ogólne” ustawieniami instytucji.

Po zakończonym procesie importu dostępne jest podsumowanie, w którym można znaleźć informację ile kont ile udało się zaimportować, a ile kont zawierało błędy.

  • Jak skorzystać z plików przygotowanych do importu

  • Zawartość pliku importSchemaTemplate.xsd


  • Przykład importu

Zobacz dodawanie konta przez formularz