W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.


Aby dodać nowe badanie pracy należy po zalogowaniu się wybrać zakładkę Badania z menu bocznego. Zakładka wyświetla listę dotychczas zarejestrowanych badań, do których widoku ma uprawnienia zalogowany użytkownik.

Aby utworzyć nowe badanie należy nacisnąć jeden z dwóch czerwonych przycisków wskazanych na powyższym zdjęciu: „Nowe badanie” na pasku powyżej listy lub symbol plusa „+” poniżej listy. Akcja ta otwiera formularz metryki badania, który należy wypełnić informacjami dotyczącymi załączanej pracy dyplomowej.

Proces badania pracy dyplomowej składa się z pięciu następujących czynności:

  1. zarejestrowania nowego badania i wypełnienia metryki
  2. załączenia pliku pracy dyplomowej
  3. zlecenia pierwszej (lub kolejnej) próby badania
  4. przeanalizowania raportu z próby badania
  5. zaakceptowania raportu