Tak. Od wersji 2.13.0 JSA jest zintegrowane z POL-on 2.0. i pobiera pełną listę osób ubiegających się o stopień doktora, o ile dane z POLon mają status poprawnie wprowadzonych.

Lista ta wyświetlana jest pod Instytucją, w kontekście Instytucji prowadzącej lub współprowadzącej szkołę doktorską oraz Instytucji prowadzącej postępowanie awansowe.

W systemie wyświetlani są wszyscy aktywni doktoranci, tj. tacy, którzy nie posiadają daty skreślenia, daty zakończenia kształcenia (w przypadku uczestników szkół doktorskich) lub daty nadania stopnia, daty odmowy lub umorzenia postępowania (w przypadku pozostałych osób ubiegających się o stopień doktora).