• JAK CZYTAĆ STATYSTYKI?


Ekran Użytkownicy prezentuje dane dotyczące użytkowników systemu zebrane w poniższe zestawienia:

Wykres „Role przypisane wszystkim użytkownikom” prezentuje liczbę użytkowników, którzy mają przypisaną daną rolę w kontekście zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, niezależnie od ustalonego przedziału czasowego.

Jeżeli dany użytkownik ma nadaną rolę Biuro i Statystyka, to będzie on uwzględniony zarówno przy wyliczeniu liczby ról Biuro jak i ról Statystyka. W związku z tym liczba ról nie sumuje się w liczbę użytkowników.

Lista „Czas od utworzenia konta – konta nieaktywne” prezentuje pierwszych pięciu (a po rozwinięciu wszystkich) utworzonych przez Administratorów kont, które nie zostały aktywowane przez użytkowników. Lista zawiera użytkowników ze zdefiniowanej Jednostki lub całej Instytucji, ale jest niezależna od przedziału czasowego.

Jeżeli użytkownik aktywuje swoje konto, to nie będzie widoczny na tej liście. Lista wskazuje wszystkich użytkowników spełniających kryteria.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Na wykresie „Czas od ostatniego logowania” widać listę pierwszych pięciu (a po rozwinięciu pierwszych 50) użytkowników, którzy logowali się do systemu najdawniej. Na liście podana jest data ostatniego logowania i czas, jaki od niego minął.

Lista nie uwzględnia użytkowników dezaktywowanych. Lista pokazuje 50 pierwszych pozycji.

Listę można wyeksportować do pliku csv.

Kafelek „Nowi użytkownicy” pokazuje liczbę nowych kont użytkowników jednostki utworzonych przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkich użytkowników, których konta zostały założone w danym zakresie, niezależnie od ich aktualnego statusu.

Kafelek „Aktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, którzy w zadanym zakresie dat aktywowali swoje konta.

Liczba uwzględnia wszystkie aktywacje w danym zakresie, niezależnie od daty ich utworzenia lub aktualnego statusu.

Kafelek „Dezaktywacje kont” pokazuje liczbę kont użytkowników jednostki, których konta zostały dezaktywowane przez Administratorów w zadanym zakresie dat.

Liczba uwzględnia wszystkie dezaktywacje użytkowników, jakie miały miejsce w danym czasie.

Kafelek „Wszyscy użytkownicy” pokazuje liczbę wszystkich kont użytkowników jednostki utworzonych do ostatniego dnia wybranego zakresu.

Liczba uwzględnia użytkowników nieaktywnych, aktywnych oraz dezaktywowanych.