Aby wyświetlić Raport z badania i przejść do analizy jego wyniku należy wejść na listę badań, a następnie:

1. po najechaniu kursorem myszki na belkę z tytułem danej pracy kliknąć na wyświetlający się czerwony przycisk Raport, lub

2. po najechaniu kursorem myszki na belkę z tytułem danej pracy wejść w Szczegóły badania, a następnie wybrać Raport konkretnej próby w badaniu.