Każde zarejestrowane badanie posiada swoją Historię zmian. Zapisywane są w niej wszystkie akcje wykonane na badaniu począwszy od utworzenia badania (zapisania metryki).

Aby wyświetlić widok historii należy na liście badań odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Historia zmian, który otwiera okno zapisanych akcji.

Lista jest przewijana i dla każdego rekordu zawiera: datę i godzinę wprowadzenia zmiany, imię i nazwisko użytkownika, który dokonał zmianę, jego login, oraz informację o tym jakiej zmiany na badaniu dokonano.