UWAGA! Wynik badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie.

W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

 • Wyniki ogólne


  Raport z wynikiem badania pracy dyplomowej składa się z kilku sekcji. Sekcja Wyniki ogólne odnosi się do wyliczenia wskaźnika PRP.

  W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do tekstów źródłowych z baz referencyjnych (akty prawne, Internet, ORPPD, a w przyszłości uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik o nazwie Procentowy Rozmiar Podobieństwa (w skrócie PRP).

  Jak jest liczony wskaźnik PRP?

  Otrzymana wartość PRP zależy od długości znalezionych podobnych fragmentów, które były brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika. Innymi słowy wartość Y może być mniejsza, gdy nie będziemy uwzględniać krótkich fraz, a tym samym wskaźnik PRP może być niższy.

  Jeżeli przy ocenie zapożyczeń za istotne uważa się tylko duże fragmenty, to dla osoby oceniającej istotna będzie wartość PRP obliczona dla długich fraz.

  https://media.giphy.com/media/AyJinjuvSBsl7v3UvD/giphy.gifW celu zaprezentowania jak najlepszego obrazu zapożyczeń, JSA przedstawia aż cztery wartości PRP.

  PRP obliczane jest dla zbiorów podobnych fragmentów, ze wskazaniem najmniejszej długości fraz. Przy wartościach domyślnych są to:

  – 5 wyrazów we frazie i więcej,

  – 10 wyrazów we frazie i więcej,

  – 20 wyrazów we frazie i więcej, oraz

  – 40 wyrazów we frazie i więcej.

Przejdź do: Analiza wyniku Przejdź do: Referencyjne bazy porównawcze