W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Cześć możliwości jest oddana tymczasowo.

W zakładce Ustawienia można zdefiniować parametry wykorzystywane przy obliczaniu wyniku badania dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek technicznych w ramach jednej instytucji. Wyświetlana lista jednostek jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.

Po kliknięciu w nazwę instytucji/jednostki belka z parametrami rozwija się. Domyślnie ustawione wartości parametrów można zmienić wedle preferencji per instytucja i per jednostka, co oznacza, że każda jednostka może mieć indywidualnie dostosowaną konfigurację ustawień.

Modyfikowalnym parametrem jest poziom podobieństwa. Służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła.

 


Każda jednostka ma ustawione domyślne wartości parametrów, według których system JSA oblicza wynik badania. Aby zmienić parametry dla danej jednostki należy włączyć suwak Parametry własne, który odblokowuje możliwość edycji parametrów. Przyjmuje się, że żadne parametry nie mogą być puste, a wartości domyślne mogą zostać zmienione w dowolnej chwili przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Do zresetowania zmienionych wartości służy przycisk Przywróć wartości domyślne, który znajduje się na dole każdej zakładki.

Definiowalne dane to:
– minimalna długość fraz służąca do wyliczania Procentowego Rozmiaru Podobieństwa (cztery wartości),
– podwyższone i wysokie progi tolerancji dla każdej długości frazy podobieństwa w ramach każdej bazy referencyjnej,
– wynik wiodący.

Więcej o liczeniu PRP znajduje się tutaj

Przejdź do zakładki: Ogólne Przejdź do zakładki: Wykluczenia tekstu