JSA umożliwia podłączenie własnej bazy tekstów referencyjnych przygotowanej przez instytucję korzystającą z systemu. Taka baza jest podłączana w ramach bazy referencyjnej danej instytucji, a dla JSA stanowi dodatkowe źródło w badaniu antyplagiatowym. Jest ona używana jedynie na potrzeby danej instytucji i nie jest nigdzie udostępniania.

Źródło podobieństwa z bazy instytucji, jeżeli zostanie wyszukane przez JSA, jest prezentowane w taki sposób i z takim zakresem danych jakie będą zwrócone przez bazę instytucji. Jeżeli źródło opatrzone będzie takimi danymi jak np. typ pracy, dane autora i tytuł, to takie dane będą przekazane w metadanych źródła (np. Typ: praca semestralna, Autor: Luiza Szukalska, Tytuł: Nowoczesne środki komunikacji i ich wpływ na relacje społeczne). Zakres danych nie jest określany przez JSA poza obowiązkowymi polami (tj. ID dokumentu, tytuł, treść), co znaczy, że każda instytucja może przygotować bazę w indywidualny sposób.


PODŁĄCZANIE BAZY INSTYTUCJI


Baza referencyjna instytucji musi być przygotowana przez instytucję. JSA nie ingeruje w projekt bazy, wymaga jednak zachowania kilku wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

pobierz

Aby podłączyć bazę instytucji do JSA Administrator musi wprowadzić w zakładce Ustawienia adres referencyjnej bazy instytucji.