W zależności od tematyki prac dyplomowych na różnych kierunkach np. inżynieryjnych, ekonomicznych czy dotyczących zagadnień prawnych wskazana jest zmiana ustawień domyślnych:
1. poziom podobieństwa (w skali od parafrazy do kopii),
2. progów stopnia podwyższonego i wysokiego PRP (dopuszczalne progi procentowe) oraz
3. dodanie wykluczeń tekstu (np. formuły, definicje, teorie, oświadczenia, kwestionariusze).
Wskaźniki te dopasowuje Administrator JSA danej uczelni/wydziału.

Zakładka „Wykluczenia tekstu” pozwala na wprowadzenie wykluczeń tekstów sprawdzanych w badaniu antyplagiatowym dla całej instytucji oraz dla poszczególnych jednostek technicznych w ramach jednej instytucji. Wyświetlana lista jednostek jest zgodna z zakresem uprawnień zalogowanego użytkownika.

Po wprowadzeniu tekstu wykluczenia należy nacisnąć podłużny zielony przycisk z symbolem plusa aby dodać wyjątek. Tekst automatycznie doda się na poziomie instytucji oraz wszystkich jednostek, do których osoba wprowadzająca wykluczenia ma uprawnienia w systemie. Każde dodane wykluczenie można usunąć poprzez kliknięcie czerwonej ikony kosza po prawej stronie wykluczenia.


Kliknięcie w nazwę jednostki rozwija belkę z wykluczeniami. Następnie, aby wprowadzić wykluczenie w kontekście danej jednostki należy aktywować suwak „Własne teksty pomijane w analizie wyników”. W polu tekstowym można wprowadzić tekst, który ma być pomijany w analizie wyników (np. standardowy tekst oświadczenia studenta z pracy dyplomowej czy strona tytułowa), a następnie potwierdzić dodanie wykluczenia poprzez naciśnięcie symbolu plusa na zielonym tle.


Pod przyciskiem dodania pracy pojawiać się będzie lista dodanych już wykluczeń wraz z opcją ich wykasowania. Dodane wykluczenie będzie pomijane przy każdym kolejnym badaniu antyplagiatowym prac związanych z daną jednostką, w ramach której zostało zdefiniowane.

Przejdź do zakładki: Ogólne Przejdź do zakładki: Parametry wyniku