Jeżeli raport z badania nie został jeszcze zaakceptowany to edycji danych w metryce można dokonać w dowolnej chwili. Funkcjonalność ta zostaje automatycznie wyłączona po akceptacji badania.

Aby przejść do trybu edycji metryki należy na liście badań odnaleźć żądane badanie, a następnie nakierować kursor na belkę z właściwym badaniem i po pojawieniu się przycisku Szczegóły kliknąć w niego. Po rozwinięciu Szczegółów badania należy nacisnąć przycisk Edytuj, który otwiera okno edycji metryki.

Edytować można wszystkie metadane badania.

Uwaga przy wprowadzaniu Promotora/Recenzenta!
Aby Promotor miał możliwość zaakceptowania badania należy wskazać w metryce Instytucję Promotora, w kontekście której wprowadzana jest badania praca.