Źródło podobieństwa są to metadane dokumentu źródłowego oraz fragment tekstu źródła. Tekst źródła uwzględnia kilkuzdaniowy kontekst, zaś metadane to adres strony internetowej, lub dane pracy z ORPPD (ID dokumentu, tytuł, autor, instytucja, jednostka, promotor, recenzent, rok obrony pracy).

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka