API czyli Integracja REST API to określenie oznaczające usługę integracji systemu JSA z systemami uczelnianymi za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego HTTPS i służącą do obsługi badań antyplagiatowych poza interfejsem JSA.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka