System JSA jest dostępny również w anglojęzycznej wersji językowej. Aby przełączyć język interfejsu należy kliknąć na flagę znajdującą się u góry ekranu. Opcja ta jest dostępna z każdego miejsca w systemie.

Powrót do słowniczka