Wykluczenia tekstu znajdują się w zakładce Ustawienia i dostępne są dla Administratorów JSA. Funkcja ta pozwala na wprowadzenie wykluczeń tekstów powtarzalnych w sprawdzanych pracach. Wykluczenia można dokonać dla całej instytucji lub dla poszczególnych jednostek w ramach jednej instytucji. Mogą to być np. oświadczenia czy często uwzględniane treści pracy.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka