Poziom podobieństwa jest to parametr dostępny dla Administratorów systemu w zakładce Ustawienia – Parametry wyniku.

Funkcjonalność ta służy do dokładnego określenia przez jednostkę czy i w jakim stopniu system ma wskazywać fragmenty będące sparafrazowanym odpowiednikiem znalezionego źródła. Wpływa on więc na wrażliwość algorytmu detekcji na zbieżność tekstów.

Parametr ten jest tylko jednym z wielu w algorytmie detekcji.

bezpośrednio powiązany artykuł Powrót do słowniczka