Wersja systemu jest to numer porządkowy systemu uwzględniający chronologię wgrywanych poprawek. Znajduje się on w prawym dolnym rogu na stronie JSA.

Również oznacza rodzaj środowiska: produkcyjnego jsa.opi.org.pl i testowego jsa-demo.opi.org.pl

Powrót do słowniczka